Rubrika: Novinky

Oznámení

Mše svaté ve středy budou bývat v zimním období v 8.00 První adventní neděli 28. 11. bude probíhat žehnání adventních věnců při mši svaté. Ve středu 24.11. je tzv. Červená středa, kdy se modlí věřící za všechny pronásledované za víru. Budovy se nasvěcují červenou barvou. Také naše farnost se zapojila, kostel bude opět nasvícen červeně […]