Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

26. 11. 2022

Téma příchodu Pána propojuje advent s Vánocemi. Konec věků není chvílí, kdy se teprve rozhodne, zda Pán dějin přijde. Evangelium mluví o jeho příchodu jako o jisté skutečnosti. Problém je naše připravenost na jeho příchod. Nelze žít neustále v obavě, strachu či se sbaleným kufrem. Co tedy znamená „být připraven“? Člověk, který nesleduje žádné zprávy, ani netuší, že se blíží veliká povodeň. V klidu si připravuje večeři, a přitom za pár vteřin bude jeho dům pohlcen vodou. Mít informace by mu pomohlo alespoň vyběhnout ven. Ale připravenost může znamenat více. Tento člověk měl již před lety tento dům opustit a vybudovat jiný – výš, kde by ho voda nezasáhla. Připravenost je tedy takové jednání, kdy člověk do svého života zařadí skutečnost Kristova příchodu.