Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

17. 6. 2023

Apoštolové jdou poprvé hlásat evangelium. Ještě to nikdy nezkusili. Pán je vybavuje souborem pokynů, jak má misionář jednat: „probouzet k životu“, „očišťovat“, „vyhánět zlo“… To jsou úkoly, které znamenají snadné poskvrnění „špínou“ jiných. Budou se sklánět do bídy a nouze lidí, setkávat se s bolestí a prohrou. Co nabídnou lidem? Svůj šarm či rétorické umění? Show? Mají nabídnout Boží moc! Jak silná jsou slova „Přiblížilo se nebeské království“! Není to lidské království ani sociální projekt ani vyřešení bolestí laciným populismem. Boží království znamená vládu Boha nad lidským srdcem.