Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

1. 7. 2023

Dnešní evangelium by se dalo shrnout slovem „přijetí“. Přijmeme Boha do svého života? Přijmeme ho bezpodmínečně? Je život z víry jen estetický doplněk našeho profilu, nebo je to skutečně určující směrovka života? Co když se požadavky evangelia střetnou s postoji, které se považují za „normální“ u nás v rodině nebo mezi kolegy v práci? Někde je to ateismus, jinde třeba prospěchářství… Ježíš k tomu říká: „…není mne hoden“, což zní hodně vyhroceně. Ale má to význam. Celá tato kapitola evangelia dávala impulsy misionářům. U čeho se zdržovat, co tolerovat a co odmítnout. A tady dává Pán Ježíš vykřičník: Přijetí evangelia je velmi vážná věc a není možné je brát na lehkou váhu. Platí to ale i na druhou stranu. I pouhé přijetí hlasatele bude odměněno!