Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

8. 7. 2023

Dnešní úryvek evangelia spíše připomíná styl Janova evangelia než Matouše. „Znát“ není výsadou vzdělání či intelektu. Skutečné poznání nebeského Otce dává Ježíš. Jako by si hrál s pojmy: „dospělí“, „znalí“ evangelium nepochopili, ale „maličcí“, obyčejní, nevzdělaní… poznali. Snad je to i pro nás výzvou, abychom se kvůli svému často kritickému pohledu nestali překážkou víry. Nejde o nekritičnost, ale o nadřazený postoj, pýchu. Vždyť sám Kristus je pokorný.