Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

10. 7. 2021

Hlasatelem evangelia je na prvním místě biskup či kněz, kteří který přijali posvěcení k takové službě. Ale skrze křest jsou k nesení radostné zvěsti druhým povoláni všichni pokřtění, tedy i my. A co máme hlásat? Jádrem naší víry je zvěst o Kristově smrti za nás a za naše hříchy a také o jeho vítězství nad smrtí. Když se pouštíme do diskuse o víře, není třeba chtít dotyčného přesvědčit za každou cenu. Je důležité nechat prostor pro kladení si otázek, hledání… Naopak je ale důležité prosit o Boží pomoc Ducha svatého. Ten je tvůrcem každé evangelizace.