Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

15. 7. 2023

Jak asi hodnotí svoji práci hospodář, kterému se neurodilo? Neúspěch je zdrojem frustrace. Stejnou otázku si zřejmě kladli i hlasatelé evangelia. Jejich práci Pán přirovnal k péči o pole. Ježíš zná neúspěch a upozorňuje na to i své následovníky. A pak na podobenství o rozsévači osvětluje jeho důvody. Možná lze na dnešní evangelium nahlédnout i jinak. V jakých situacích nasloucháme Božímu hlasu my? Nejsme často v situaci, která připomíná obrazy podobenství? Jak připravit půdu svého života tak, aby Bůh mohl zasít dobré semeno?