Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

22. 7. 2023

Nejednou stálo křesťanství před pokušením „vytrhat všechen plevel“ nevíry ze svého okolí. Dějiny zpětně ukazují, že takové pokusy končí totalitou, násilím a zlem. Nejsou z Boha. Ježíš vede následovníky k jinému přístupu: „Nechte obojí spolu růst až do žní.“ Proč? Mechanická likvidace plevele poničí úrodu. Dnes užíváme chemické prostředky, ale ani to se neukazuje jako bezproblémové řešení. Zahyne mnoho života, který bude jinde chybět. Nebylo právě toto důvodem, proč Pán odmítl vytrhat plevel? Bůh miluje život a chrání ho i za cenu, která bude pro evangelium komplikací a překonáváním překážek. Teprve žár Boží lásky na konci času protříbí skutečný plevel Zla od dobrého semene Božího díla. Kde v tomto složitém poli úrody a plevele stojíme my?