Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

29. 7. 2023

Současní lidé vnímají křesťanství jako otázku morálky a sociálních apelů. Ale třináctá kapitola Matoušova evangelia, která reflektovala růst Božího království, mluví o hospodaření, péči o svěřené statky. Máme před očima ekonomiku, zodpovědnost za své jednání, dopad svých rozhodnutí, zkrátka hospodaření. Řecký originál textu užívá v dnešním posledním verši perikopy slovo oiko-despotés. Oikos znamená dům a despotés se překládá jako pán, majitel. Oikodespotes je tedy pán domu. Nebyl to především zlý člověk podléhající pokušení moci, ale někdo zodpovědný za fungování celého domu. Boží království se ve světě šíří díky těm, kdo jsou ochotni stát se zodpovědnými za svěřený fantastický Boží dar spásy.