Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

30. 7. 2022

Majetek je velké téma. Není chybou s majetkem pracovat či ho vlastnit. Představuje jistotu, o kterou se můžeme opírat, zajištění se proti nouzi. Každý rozumný člověk se snaží připravit v době hojnosti na nouzi. Jenže tato strategie často přeroste v křivé jednání, kde se obohacujeme na úkor někoho jiného. Pocit bohatství vede k marnivosti: „Já na to mám,“ což je lživý pocit bohorovnosti a nevděčnosti. Toto jednání se stává klíčem ke sporům, závisti a zlu. Kolik rodin se rozhádalo kvůli dědictví… Kazatel to nazval marností. Ježíš proto napadá chamtivost. Kritérium, které může pomoci rozlišit situaci, je úsilí o to, být bohatí před Bohem. Vede naše snaha k tomuto kapitálu? Pokud ne, pak je někde chyba…