Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

5. 8. 2023

Souvislost dnešní události v rámci celého evangelia je velice důležitá. Ježíš nejprve učedníky povolal, oni ho poznávají, postupně si k němu budují důvěru. Vidí jeho zázraky a vnímají, že nejde o obyčejného kazatele. Ale vědomí, že před nimi stojí Syn Boží, to v této chvíli ještě nemají. Jenže Ježíšovi se blíží poslední dny a je třeba, aby učedníci při zážitku utrpení a smrti nebyli otřeseni natolik, že se uzavřou plnému Božímu poselství. Jak jim pomoci pochopit, že Bůh je větší než lidská zloba, utrpení, ba dokonce smrt? Zjevení ve slávě Boží, kde Mojžíš jako starozákonní zákonodárce a Eliáš jako největší z proroků stojí po boku Krista, to je zážitek beroucí dech. Učedníci však budou muset tuto skutečnost vložit do příběhu pašijí. A to bude nesnadný úkol, který jim v posledku pomůže pochopit až dar Ducha svatého.