Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

12. 8. 2023

Obraz lodi zmítané vlnami daleko od pevniny snadno vyvolává obavy a strach, jaké museli zažívat také učedníci. Nad obrazem Pána, který na rozbouřeném moři stojí na vodě pevně a bez úhony, se tají dech. V takové situaci ale překvapí odvaha apoštola Petra, který zvolá: „Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!“ Doslova říká: „Rozkaž mi.“ A Pán odpoví: „Pojď!“ Důležitá je odvaha dovolit Bohu řešit v divokých chvílích jeho života situaci nečekaným způsobem. Pád do vody v takové chvíli asi nikoho nezarazí. Ale možná nás překvapí výčitka: „Proč jsi pochyboval?“ Kristus nám v plné síle ukazuje, jak klíčová je víra a co se děje, když se o ni bojíme opřít. Zde použité řecké slovo „pochybovat“ se v Novém zákoně objeví ještě jednou, když se Pán naposledy zjeví křesťanům. Matouš píše: „Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.“ (Mt 28,17) Dost možná spolu obě místa spojená se slovem „pochybovat“ úzce souvisí.