Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

9. 12. 2023

Minulou neděli jsme četli Kristova závěrečná slova Krista v Markově evangeliu. Jejich tématem byla výzva: „Bděte!“ Dnes čteme první verše stejného evangelia. Nejen, že představují postavu Jana Křtitele jako divokého muže, ale především uvádějí vyprávění o Kristu vystoupením Jana jako skutečného proroka, který se nebojí tnout do témat, která se běžně neotvírala. Proč? Aby se lidé připravili, byli schopni slyšet a setkat se s mesiášem. Bohem slíbený zachránce přichází v moci Boží, plný Božího Ducha. A to i pro nás.