Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

6. 12. 2020

Přichází! Nevíme přesně kdy, kam, jak. Jen víme, že nový král přichází a přináší vysvobození. Kolikrát lidé čekali na nového krále (ředitele, předsedu, prezidenta…) s nadějí, že právě on je zachrání. Mnohdy přišlo zklamání, protože lidé jsou limitováni svými schopnostmi, mnozí dokonce poškodili svěřené hodnoty. Tak možná vyhlížíme příchod Ježíše skepticky, bez očekávání. A přeci víme, že pro nás zemřel, vydal úplně všechno! Dnes se můžeme s důvěrou opřít o Boží moc a očekávat skutečného zachránce, Krále přinášejícího život do našeho, do mého světa.