Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

13. 1. 2024

Jan označuje Ježíše jako Beránka. Beránek bylo tradiční obětní zvíře (viz např. Num 7). Ale prorokové Izaiáš i Jeremiáš označují beránkem vysvoboditele Izraele („jako beránek vedený na porážku“). Beránek je symbol nevinnosti, pokoje, bezbrannosti. Jan Křtitel tak jednoznačně poukazuje na Ježíše jako na někoho, kdo vysvobodí Izraele za cenu vlastního obětování. A učedníci to okamžitě pochopili. Až komicky působí jejich první rozhovor s Ježíšem. Jako by vlastně nevěděli, co mu říci. Co bychom říkali my Pánu, který se za nás obětuje? Teď tu stojí před námi a nám chybí slova. Není z toho patrná nesmírná osobní blízkost Boha k člověku? Je doslova na dotek!