Nedělní zamyšlení

Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

15. 4. 2023

„Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili…“ Janovo evangelium neobsahuje blahoslavenství, jak je známe z Matouše či Lukáše. Ale velkým vrcholem setkání učedníků se Vzkříšeným jsou tato slova směřovaná Tomášovi. Díky jemu zaznívají ke všem, kdo chtějí Ježíše následovat, ale nikdy ho neviděli. Nejde o to spekulovat, jak dokázal projít dveřmi… Ale vyznat: „Můj Pán a můj Bůh.“ Tomášova zatvrzelost, která asi byla inspirována hněvem nebo závistí ostatním, není cesta, jak si na Bohu vytrucovat dotyk Zmrtvýchvstalého. Cesta vede přes pokornou připravenost setkat se s ním, až přijde.