Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

19. 8. 2023

Asi nás první poslech dnešního evangelia rozhněvá. Jak se to Ježíš chová? A přesně to byl jeho záměr. Zřejmě i apoštolové byli z Kristových slov zaražení. Ale Pán ví, kam směřuje. Ve společenství církve si tradičně vážíme toho, kdo je „čistý“, vzorný, „svatý“. Takový má přístup např. ke svátostem, ale především ke spáse. Jenže co s těmi, kteří se nevejdou do našich představ o svatosti, ať už jde o pohany, rozvedené, homosexuály, příznivce nekřesťanské politiky? Být benevolentní? Neznamená to pošlapat vlastní víru a zradit Krista? Nebo bojovně vytáhnout s prapory a postavit se proti všem takovým? Co je správné? Návod nám nabízí dnešní evangelium. Nehleďme na naši „škatulku“ či obecnou příslušnost, ale na konkrétního člověka! Co žije? Kým je? S jakou vírou a úctou se vztahuje k Bohu? Bůh je připraven konat mocné skutky v životě každého bez rozdílu!