Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

21. 8. 2021

Ježíš pracuje současně na několika rovinách. V celé šesté kapitole Janova evangelia čteme o významu eucharistie. Ale zároveň Ježíšova slova směřují ke zkoušce víry. Teprve ve světle celých Velikonoc bude jasné, jak to Kristus myslel. Snoubí se tu oběť, smlouva s Bohem, naprosté sebedarování, vykoupení… Do této chvíle je obtížné porozumět, jak to celé Pán myslí. Podobně jako v prvním čtení Izraelité stojí před volbou: opřít se vírou o Boha a uvěřit, že přes všechny vnitřní otazníky Hospodin ví, jak dostát svému slibu.