Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

26. 8. 2023

Ježíš svěřuje Petrovi moc. Pojem moci je v dnešní době ale značně problematický. Požadujeme, aby byla vykonávána v souladu s tím, co si sami přejeme, nebo máme správné, ale vysoké nároky na ty, kdo ji vykonávají atd. Moc v církvi je především duchovní, tedy vzácný Boží dar zprostředkovávat Boží milost, ať jako odpuštění, požehnání nebo posvěcení, uzdravení, iniciování nebo zrušení nějaké vazby… Svěřený klíč symbolicky označuje úkol a nenaznačuje, že by dotyčný byl majitelem moci. Dárcem milosti nebude Petr, ale stále jím zůstává Bůh. Petr a jeho nástupci jsou tedy pečujícími správci, kteří jsou zodpovědní za každý okamžik vykonávané moci. A spoluodpovědnost za toto poslání neseme i my ostatní!