Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

2. 9. 2023

Úryvek, v němž Pán mluvil o Petrovi jako skále, kterou nepřemůže zlo, a dnešní evangelium tvoří jeden celek. Jak je to možné? Zklamal Petr záhy podobně jako Adam? Přestala slova o církvi hned platit? Ježíš ví, že všem nástupcům apoštolů bude vždy hrozit záměna Božích věcí a lidského smýšlení. Starost o další lidi, zachování tradic nebo majetkové záležitosti bude vždy velkou výzvou. Právě proto Pán říká Petrovi: „Nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Ale i čtenář musí rozlišit, že tato Ježíšova odsuzující slova platí jako výtka jen v určité chvíli. Nejedná se o definitivní odsouzení, jak je patrné z kontextu celého Petrova života! Podobný zápas povede církev během staletí stále znovu a podobně jako Petr bude také chybovat. Je třeba to vědět. Ale je také třeba vidět, že Pán Petra nepropustil ani neodejmul svoji přízeň apoštolům nebo církvi. Doprovází své následovníky až ke vzkříšení. A oni pro něj nakonec nasadí vlastní život.