Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

17. 9. 2022

Dnešní podobenství činí velké problémy. Copak smíme zpronevěřit cizí majetek? Slova o nepoctivém správci se vztahují ještě k podobenství o milosrdném otci z předchozí kapitoly (viz minulou neděli). Obecně platí, že podobenství má překvapit, a zde slova majitele vůči správci opravdu překvapí! Všiml si, že správce nyní pro sebe neukradl nic, ale obohatil jiné. Pán ocenil prozíravost (nikoli nepoctivost). Správce pochopil, že vztah k lidem je to největší bohatství, které může získat. Nepoctivost správce ani majitel, ani Ježíš nechválí, naopak (viz další verše). Lukáš zřejmě sestavoval text z různých výroků a zde na jedno místo dal texty, které si de facto odporují. Jako by sám Lukáš cítil, že nepoctivost správce potřebuje komentář, ale zároveň nechtěl, aby se text ztratil. Proto je třeba číst perikopu v souvislostech.