Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

21. 10. 2023

Pán Ježíš krátce před svým zatčením vstupuje do řady ostrých a vyhrocených diskusí. Pokoušel se na provokativní otázky, které již měly účelově posloužit k zatčení a odsouzení, odpovídat tak, aby tazatelům otevřel oči. Ne jinak je tomu i v dnešním textu. Výpad týkající se placení daní a vztahu podrobených Izraelitů k Římu otáčí tak, že „svaté“ či „příkladné“ představitele židovství usvědčuje z pokrytectví. Proto si nechá ukázat peníz od nich, neukazuje ho sám, protože nosit obraz nějakého člověka bylo porušením přikázání. A Pán Tóru neporušoval. Tito však ano. A jestliže tito lidé nedodržují Zákon, proč Kristu vyčítají detaily a drobnosti? Možná bychom i sebe samé mohli přistihnout, jak kritizujeme jiné, ale sami sobě v mnoha věcech měříme jiným metrem. Bůh nepřišel vyčítat, ale zachránit svět milosrdenstvím. To je nejen dar, ale také poslání pro všechny, kdo Krista přijali.