Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

21. 1. 2023

Ježíš začíná své hlásání v Galilei, kde zřejmě vyrostl, na obyčejných místech běžného života. Podstatou jeho působení je radostná zvěst o přicházejícím Božím království. To přináší uzdravení a vysvobození z moci zla. Co znamená toto zjednodušené shrnutí dnes? Lze ještě věřit, že Kristus přináší uzdravení, blízkost Božího království? Jak se Ježíšova výzva k následování propisuje do dnešních dnů, do naší reality? Radostná zvěst o přicházející vládě Boží v tomto světě nepřestala platit. Není to vláda politická, ale vláda Boha v našem životě, v našem srdci.