Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

20. 1. 2024

Marek v začátku evangelia stručně shrnuje, co obsahuje Ježíšova radostná zvěst. Je to zpráva o blízkosti Boha a jeho vlády. Teď se to děje, Pán přichází. A chceme-li být při tom, pak je třeba uvěřit. Bůh je blízko! Možná si klademe otázku, jak to poznáme, jak poznáme Boží věci od těch obyčejných. O to více nás může překvapit, že Ježíš povolává učedníky tak banálním způsobem. Jako by v tom nebyl žádný proces, rozmýšlení, hledání. Obyčejné slovo, gesto… Co když se Pán podobně obrací i na nás a zve nás stejně obyčejným oslovením? Kolik generací křesťanů bylo fascinováno prostými Kristovými slovy: „Pojďte za mnou.“ A dnes to říká Kristus i nám.