Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

23. 12. 2023

Jestliže na dnešní neděli připadá zároveň Štědrý večer, zkusme se zastavit nad tímto zvláštním časem. V Izraeli začínal den již setměním. Proto si církev uchovává zvyk slavit již předvečer svátku (mluvíme o bdění neboli vigilii). Tento večer má řadu křesťanských symbolů: večeře jako slavnost rodiny, která se schází k oslavě příchodu mesiáše. Stromek jako symbol stromu života, dárky připomínající největší dar, kterým je narození mesiáše. Postavený betlém jako ztvárněný příběh celé události. Kristus přinesl pokoj, proto si o Vánocích přejeme navzájem pokoj. V mnoha rodinách si navzájem žehnají, protože Ježíš přinesl Boží milost všem lidem. Tato neděle může být výzvou k prožití Štědrého dne novým způsobem, naplněná pokojem, modlitbou, společenstvím rodiny.