Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

27. 1. 2024

Jsme na začátku. Klíčové je slovo „hned“, které je v originále tohoto textu: „Tak přišli do Kafarnau. Hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil.“ Pán na nic nečeká a jde v sobotu, v židovský sedmý den týdne, do synagogy, aby si s ostatními židy připomínal, co Bůh pro nás udělal. Ale Kristus k dosavadní židovské zkušenosti či tradici přidává něco zcela nového! Teď začíná zvěstovat evangelium, zvěst o Boží uzdravující moci, která spasí svět. A my, čtenáři či posluchači, můžeme být u toho. Stačí Bohu dovolit, aby tato scéna ožila také v nás.