Nedělní zamyšlení

Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

29. 4. 2023

„Nechci být žádné stádo a hloupá ovce,“ napadne někoho. Přirovnání, které evangelista Jan využívá, nebylo míněno jako urážka chytrých a samostatných lidí. Ježíš atakuje skupinu farizeů, která se urazila, když Pán mluvil o těch, kteří říkají, že vidí, ale ve skutečnosti jsou slepí (Jan 9,41). V duchovním životě „vidět“ znamená poznat Boha, jeho záměry, porozumět, co Bůh skutečně žádá. K Bohu se nemůžeme vlastními silami přiblížit! Vstoupit k Bohu lze jen skrze Ježíše. On není jen šikovný divotvůrce, ale zásadní vstupní brána pro každého člověka. Je pastýřem v tom, že jediný zná, jak vstoupit do Božího království. Proto se vyplatí držet jeho kroků.