Nedělní zamyšlení

Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

6. 5. 2023

„Ukaž nám Otce – a to nám stačí,“ říká Filip. Do značné míry má pravdu. Ale ono nestačí jen zahlédnout nebeského Otce, jako by se dal prohlížet na monitoru či ve výloze. Vidět Boha Otce totiž nejde běžným zrakem. Vidět zde znamená vstoupit s ním do vztahu, poznat ho. Copak můžeme my se svojí slabostí, hříšností vstoupit do vztahu s Bohem Otcem? Ale ano, tento vztah můžeme zakusit skrze Ježíše. On, Syn Boží, je „jedno s Otcem“. V Kristu se setkáváme s Otcem. Velikonoční téma se tak posouvá k samotnému jádru Božího života.