Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

13. 2. 2021

V popisu uzdravení malomocného nelze přehlédnout řadu drobných momentů, které dodávají příběhu zvláštní dramatičnost: naléhavost prosby malomocného, který „na kolenou“ prosí. Řecké slovo použité pro Ježíšovo slitování vyjadřuje velké vnitřní pohnutí. Dotýkat se malomocného bylo výslovně zakázáno. Malomocný sice s pokorou žádá o uzdravení, ale neposlechne Kristův pokyn… Ježíšovo uzdravení je velmi osobní! Nejde zde jen o fyzickou nemoc, ale o celého člověka! Uzdravení otevírá cestu k plnohodnotnému vztahu mezi člověkem a Bohem. Odpovědí na uzdravení je otevření svého života Bohu, naslouchání Bohu a také poslušnost k jeho slovu.