Nedělní zamyšlení

Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

13. 5. 2023

Znovu se vracíme do večeřadla těsně před Velikonocemi. Ježíš ve své řeči zmiňuje Ducha svatého. Velikonoční doba se přehoupla do druhé půle a naše pozornost se bude již upínat k tématům, jak žít z daru nového života, jak žít církev. Z čeho a jak čerpat dál, po vzkříšení? Je to čas Ducha svatého. Ale nemyslí se tím to, abychom Krista opustili. On není minulostí či jen historickou epizodou! Naopak, nyní nastal čas, kdy máme Ježíše poznat mnohem hlouběji. Jsme zváni být v Kristu a on bude přebývat v nás.