Nedělní zamyšlení

Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

20. 5. 2023

V dnešním evangeliu se vůbec nezmiňuje Duch svatý, ač je téma této neděle zaměřeno právě na dar Ducha. Ježíšova velekněžská modlitba za učedníky a ty, kdo uvěří, vyprošuje „život“. Tento život věčný spočívá v poznání Otce. Nejde tu o intelektuální seznámení se s obsahem učení o Nejsvětější Trojici. „Poznáním“ se tu míní zkušenost, živé prožívání. Asi jako malé dítě poznává maminku nejen podle hlasu, ale nějak vnitřně, existenciálně. Toto poznání Boha znamená, že dostáváme milost Ducha svatého a on nás vede. Nemusíme nic citově zakoušet, ale Bůh k nám promlouvá skrze víru.