Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

25. 11. 2023

Není to trochu nudné čtení, slyšet v evangeliu stejná slova o posloužení třikrát, resp. čtyřikrát? Dnešní moderní svět není zvyklý na opakování se. Ale poslední Kristovo veřejné vystoupení v Matoušově evangeliu je momentem slavnostním. Musí to pochopit každý, nikdo se nemůže vymlouvat. V Pánově otázce vůbec nezazní téma zbožnosti, modlitby, zachovávání předpisů… Ptá se pouze, jak jsi sloužil druhým! Snad by se dalo shrnout, že vztah k druhým lidem je řídícím faktorem pro vstup do Božího království. A opakem je lhostejnost, neochota, laxnost. Obraz posledního soudu nemusí být hrozbou, ale povzbuzením pro každého, kdo se snaží, i když se mu zdá, že to je málo. Pán se ptá i na nejdrobnější snahu a každá taková má velký význam.