Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

8. 4. 2023

Radost i překvapení. Učedníci jsou v evangeliu zachyceni jako svědkové události vzkříšení, ale zároveň jako lidé nechápající, co se to stalo. Přestože Ježíš několikrát mluvil o své smrti a vzkříšení, oni si to neuměli propojit s realitou, kterou o Velikonocích zakoušeli. Složená rouška z hlavy dokazuje, že se těla nikdo násilně nezmocnil. Ale kdosi si dal práci „složit“ roušku z hlavy a položit stranou. To se dělá z úcty, v klidu… Dnes Petr a Jan stojí před faktem prázdného hrobu a nemohou uvěřit vlastním očím. Spolu s Petrem a Janem máme i my stanout před prázdným hrobem a uvěřit!