Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

30. 12. 2023

Maria přichází do chrámu jako zbožná židovka. Nabízí Bohu prvorozeného syna: „Bůh mi dal syna a já dávám svého syna Bohu.“ Darovat své milované dítě může člověk jen tehdy, když Bohu skutečně důvěřuje. Maria uvěřila, že Bůh je milující dárce života, který neubližuje.